Back to the top

Privacy Policy – Thai

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติในเรื่องข้อมูลของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมโยง กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (แต่ละรายการเรียกว่า “เว็บไซต์”) ผู้ควบคุมข้อมูลของ เว็บไซต์นี้คือ Click Boarding, LLC ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ 7500 Flying Cloud Drive STE #975, Minneapolis, MN, 55344 (“Click”)

Click เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ เราตระหนักดีกว่าคุณอาจจะมี ข้อกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เราสามารถนำเสนอและ มอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ เพื่อขจัดความกังวลเหล่านี้ เราจึงได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูล รวมกันรูแบบใดๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือมีแนวโน้มที่จะเข้ามาอยู่ในความครอบครองของ Click ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุ ติดต่อ หรือค้นหาบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) และจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ข้อมูล ใดๆ ที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้ (เช่น ข้อมูลสถิติ ในรูปแบบข้อมุลรวม) จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Click เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ คุณ ซึ่งจะเรียกทุกคนว่า “คุณ” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) ในการดำเนินธุรกิจ ตามปกติเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การเริ่มต้นและการรักษาความต่อเนื่องใน การสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบริการ ของ Click ที่คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าถึง
 • ตามที่คุณได้ขอใช้ บริการจาก Click หรือสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานที่ Click ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการกรอกใบสมัครให้เสร็จสิ้น การประเมิน คุณสมบัติของคุณสำหรับโอกาสในการจ้างงานดังกล่าว การประมวลผล และการบำรุงรักษาบริการที่ได้รับ รวมถึงการต่ออายุที่เกี่ยวข้องกับ บริการดังกล่าว
 • ตอบคำถามของคุณ เกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน แพลตฟอร์มการปฐมนิเทศ และบริการอื่นๆ
 • การมอบข้อเสนอสำหรับความต้องการใช้ บริการในอนาคต
 • ช่วยให้บริษัทในเครือ ของเราสามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางรายการที่ บริษัทในเครือของเรานำเสนอ
 • การประมวลผลธุรกรรมผ่านทาง ผู้ให้บริการ
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย การรักษาความปลอดภัย การประมวลผล และกฎระเบียบ
 • การปกป้องบริษัทจากกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ต้องสงสัย หรือผิดกฎหมายอื่นๆ
 • การรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อ ทำการวิเคราะห์เว็บไซต์และธุรกิจของเรา และ
 • ทุกหมวดหมู่ ที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นข้อมูลการเลือกรับข้อความและความยินยอมของผู้สร้างข้อความ ข้อมูล นี้จะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม ยกเว้นผู้รวบรวม และผู้ให้บริการข้อความที่เป็นตัวอักษร
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณใช้งาน เว็บไซต์ เราอาจจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการใช้เครื่องมือการรวบรวมข้อมูล ที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่น คุกกี้และเว็บบีคอน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์”) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์จะรวมไปถึงข้อมูล มาตรฐานจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์และภาษาของ เบราว์เซอร์) ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (“IP”) ของคุณ และการดำเนินการที่คุณได้กระทำ บนเว็บไซต์ (เช่น เว็บเพจที่คุณดูและลิงก์ที่คุณคลิก)

เราอาจใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เช่นเดียวกับหลายๆ บริษัท คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลที่แบ่งปัน ระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเว็บไซต์ การใช้คุกกี้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่เร็วขึ้นและ ง่ายขึ้น คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลจาก ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณได้

คุกกี้มีฟังก์ชั่นการทำงาน ที่แตกต่างกันหลายประเภท:

 • (i) คุกกี้เซสชัน: เหล่านี้จะ ถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างเซสชันเว็บเท่านั้น คุกกี้เหล่านี้จะ ถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้เหล่านี้มักจะเก็บข้อมูล รหัสเซสชันที่ไม่ระบุชื่อ ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ แต่ละหน้าได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • (ii) คุกกี้ถาวร : คุกกี้ถาวรเป็นคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและจะยังคงอยู่ ในเครื่องหลังจากที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ คุกกี้จะสามารถอ่านได้โดย เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง
 • (iii) คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง: คุกกี้ประเภทนี้มีฟังก์ชั่นการทำงานในการรักษาข้อมูลการตั้งค่าของคุณสำหรับ เฉพาะเว็บไซต์ของนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้น คุกกี้ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ และส่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของ Click และฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้นี้ ไม่ได้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนในสำหรับเฉพาะคุณตามที่คุณกำหนด คุกกี้เหล่านี้ อาจจะเป็นคุกกี้เซสชันหรือคุกกี้ถาวรก็ได้
 • (iv) คุกกี้ของบุคคลที่สาม: กกี้ประเภทนี้มีฟังก์ชั่นการทำงานในการรักษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ เฉพาะเว็บไซต์ของนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้น คุกกี้ดังกล่าวจะ ถูกจัดเก็บและส่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามและฮาร์ดไดรฟ์ ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้ถาวร

ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่ได้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามบนไซต์ของเรา ถึงแม้ เราจะใช้เว็บบีคอนที่บุคคลที่สามจัดหาให้ (โปรดดูที่หัวข้อเกี่ยวกับเว็บ บีคอนด้านล่าง)

ไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้ได้ใช้งาน เว็บไซต์นี้อย่างไร ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งไปยังและจัดเก็บโดย Google บน เซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับ Click และบริษัทในเครือ Google อาจจะถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยัง บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด หรือบุคคลที่สามดังกล่าว จะประมวลผลข้อมูลในนามของ Google คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า หากคุณดำเนินการดังกล่าว คุณอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของ เว็บไซต์นี้ได้เต็มรูปแบบ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณ โดย Google ในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

เบราว์เซอร์หลักหลายราย ได้พยายามที่จะใช้ร่างมาตรฐาน “ห้ามติดตาม” (“DNT”) ของ World Wide Web Consortium (“W3C”) ในเวอร์ชันล่าสุด มาตรฐานนี้ ยังไม่ได้มีการสรุปขั้นสุดท้าย เว็บไซต์ของ Click ไม่ได้ตรงตาม DNT ดังนั้นจึงไม่ รับรู้การตั้งค่า DNT

สำหรับข้อมูลทั้งหมด เกี่ยวกับคุกกี้ประเภทนี้ และสำหรับข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดดูที่ aboutcookies.org 

เราใช้คุกกี้เพื่อ วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • ในส่วนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  • คุกกี้เหล่านี้มี ความจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และใช้งาน คุณสมบัติต่างๆ เว็บไซต์ได้ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้ เหล่านี้ บริการที่คุณขอใช้ เช่น การขอใบเสนอราคา หรือ การเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณจะไม่สามารถดำเนินการได้ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่สามารถนำไปใช้เพื่อการตลาดหรือ จดจำตำแหน่งที่คุณเคยอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้
 • ประสิทธิภาพ
  • คุกกี้เหล่านี้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ ตัวอย่างเช่น หน้าเว็บที่ผู้เยี่ยมชมเข้าชมบ่อยที่สุด และมีการได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากหน้า เว็บหรือไม่ นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถบันทึกและนับจำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเห็นว่าผู้เยี่ยมชมได้ใช้งานเว็บไซต์อย่างไร เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และข้อมูลทั้งหมด ที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมจะไม่ระบุชื่อและจะถูกใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • คุกกี้เหล่านี้ ช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถจดจำตัวเลือกของคุณได้ (เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณพักอาศัย) และนำเสนอคุณสมบัติที่ได้รับการปรับให้ดีขึ้น ตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์อาจจะสามารถจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณได้ ดังนั้นคุณจึง ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณซ้ำหลายครั้งเมื่อใช้งานอุปกรณ์ใด อุปกรณ์หนึ่งในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้สามารถใช้เพื่อจดจำได้ การเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการกับขนาดข้อความ แบบอักษร และส่วนอื่นๆ ของหน้าเว็บ ที่คุณสามารถปรับแต่งได้ นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อให้บริการที่คุณ ร้องขอ เช่น การดูวิดีโอหรือแสดงความคิดเห็นในบทความ ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมมักจะไม่ระบุชื่อ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณที่สามารถนำไปใช้ในการโฆษณาหรือ จดจำว่าคุณอยู่ ณ ที่ใดบนอินเทอร์เน็ต
   โปรดศึกษาเอกสาร ‘ความช่วยเหลือ’ ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือไปที่ aboutcookies.org [ไฮเปอร์ลิงก์] เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการ เปิดและปิดคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ
 • เว็บบีคอน
  • เว็บไซต์ยังอาจจะ ใช้เว็บบีคอน (รวมถึงเว็บบีคอนที่จัดหาหรือนำเสนอโดย บุคคลที่สาม) ไม่ว่าจะใช้เดี่ยวๆ หรือร่วมกับคุกกี้เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้และการมีปฏิสัมพันธ์กับอีเมลจาก Click เว็บบีคอนคือรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์โปร่งใสที่สามารถจดจำข้อมูล บางประเภทบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เช่น คุกกี้ เมื่อคุณดู เว็บไซต์บางแห่งที่ผูกอยู่กับเว็บบีคอน และคำอธิบายของเว็บไซต์ที่ผูกอยู่ กับเว็บบีคอน เราใช้เว็บบีคอนเพื่อดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์ และการสื่อสารทางอีเมล เราอาจจะใช้ข้อมูลจากเว็บบีคอน ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เรามีเกี่ยวกับลูกค้าของเรา เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ Click และบริการของเราให้แก่คุณ เราจะดำเนินการตรวจสอบนี้โดย ไม่ระบุตัวตน
 • ที่อยู่ IP
  • เมื่อคุณเข้ามาที่ เว็บไซต์ของเรา Click จะเก็บรวบรวมที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณเพื่อติดตามและสรุปรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น Click ใช้ ที่อยู่ IP เพื่อตรวจติดตามภูมิภาคต้นทางที่ผู้ใช้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ที่อยู่ IP จะถูกจัดเก็บในลักษณะที่คุณจะไม่สามารถถูกระบุตัวตนได้ จากที่อยู่ IP
สิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83 กำหนดให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ต้องอนุญาตให้ ลูกค้าที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียสามารถขอและได้รับจากผู้ให้บริการ ตามรายการ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ผู้ให้บริการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อ วัตถุประสงค์การตลาดทางตรง สำหรับปีปฏิทินก่อนหน้า และที่อยู่และ ชื่อของบุคคลที่สามดังกล่าว Click จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้กับบุคคลที่สามเพื่อ วัตถุประสงค์การตลาดทางตรงของพวกเขา

ความยินยอม

การรับทราบของคุณและ การยินยอมให้ Click เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มีความสำคัญ เราต้องพึ่งพาการดำเนินการต่อไปนี้ของคุณเพื่อเป็นการบ่งชี้ว่าคุณ ได้ให้ความยินยอมต่อแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันของเราและในอนาคต:

 • การให้ข้อมูลส่วนบุคคล แก่เราโดยตรงโดยความสมัครใจของคุณ
 • การให้ความยินยอมหรือ การรับทราบโดยชัดแจ้งของคุณที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ทางวาจา หรืออิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการสมัครหรือการร้องเรียน และ
 • ความยินยอมทางวาจาของคุณตามที่ Click (หรือตัวแทนของเรา) ขอ สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุ

ในส่วนที่ Click ต้องได้รับ ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยุติธรรมและถูกกฎหมาย จะมี โอกาสในการให้ความยินยอมหากข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้รับการเก็บรวบรวม การให้ความยินยอมของคุณอาจจะได้รับผ่านทางตัวแทน ที่ได้รับอนุญาตของคุณ เช่น ผู้ปกครองตามกฎหมาย ตัวแทน หรือผู้รับมอบ ฉันทะ

Click จัดการดูแล เซิร์ฟเวอร์และอาคารสถานที่ในการจัดเก็บอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา ในฐานะผลสืบเนื่องจาก การใช้เว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกใช้หรือเก็บไว้ใน สหรัฐ ในการใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยืนยันถึงการให้ความยินยอมใน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศที่อาจไม่มี การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกับประเทศที่คุณพำนัก หากคุณต้องการ เพิกถอนความยินยอมนี้ จะถือว่าคุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ภายหลังการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

ภายใต้ ข้อจำกัดของกฎหมายหรือสัญญาและการแจ้งเตือนที่สมเหตุสมผล คุณสามารถเพิกถอน ความยินยอมได้ตลอดเวลา Click จะแจ้งให้คุณทราบถึงผลที่ตามมาของการเพิกถอน ความยินยอมของคุณ ในบางกรณี การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หรือเพิกถอนความยินยอม เพื่อให้ Click สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณได้อาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถให้บริการหรือ ข้อมูลแก่คุณได้ตามที่ขอ

หากคุณมีความประสงค์ที่จะ เพิกถอนความยินยอม โปรดดูที่ส่วนคำถามหรือการเพิกถอนความยินยอม ด้านล่าง

อย่างไรก็ตาม มีหลาย กรณีที่ Click ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการทำ การประมวลผลหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Click อาจจะไม่ต้องขอ ความยินยอมในการประมวลผลหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ วัตถุประสงค์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น:

 • การโอนหรือการประมวลผล ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับ Click (หรือหนึ่ง ในบริษัทในเครือ)
 • การโอนหรือการประมวลผลมี ความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา โดยสรุปตามความสนใจของคุณ ระหว่าง Click (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ) และบุคคลที่สาม
 • การโอนหรือการประมวลผลมี ความจำเป็น หรือตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสาธารณประโยชน์ที่สำคัญ สำหรับ การดำเนินการ การใช้ หรือการต่อสู้คดีข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณ หรือ
 • การโอนหรือการประมวลผลเป็น ข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ
การจำกัดการเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Click จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ใน การระบุหรือตามที่กฎหมายอนุญาต หากเราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ วัตถุประสงค์อื่นๆ คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใหม่ และจะต้องได้รับ ความยินยอมจากคุณ (ตามความเหมาะสม) วัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวจะกลายเป็น วัตถุประสงค์ที่ระบุ

Click จะเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกกฎหมาย โดยปกติ เราจะเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ที่ระบุ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไว้นานขึ้น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย สัญญา หรือในการตรวจสอบ

มาตรการปกป้อง

เรามีมาตรการปกป้องทั้งใน ทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับระดับความละเอียดอ่อน ของข้อมูลที่เราเก็บไว้ มาตรการปกป้องจะแตกต่างกันออกไปตามระดับ ความละเอียดอ่อน รูปแบบ ตำแหน่งที่อยู่ จำนวน การกระจาย และการจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคล ซึ่งจะรวมถึงมาตรการในทางกายภาพ เทคนิค และการบริหารจัดการ ที่จะช่วยดูแลให้ ข้อมูลส่วนบุคคลปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในบรรดามาตรการต่างๆ ที่เราจะใช้ จะรวมถึงการเข้ารหัสการสื่อสารผ่าน TLS การเข้ารหัสข้อมูลในขณะที่ อยู่ในที่จัดเก็บ ไฟร์วอลล์ การควบคุมการเข้าถึง การแบ่งแยกภาระหน้าที่ และระเบียบวิธีการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เราไม่อาจรับประกันได้อย่างแน่นอนถึงความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคล และ Click ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงภาระผูกพันดังกล่าว

ลิงก์ภายนอก

เว็บไซต์ของ Click อาจจะ มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของเรา หลังจากที่ คุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา (คุณสามารถระบุได้ว่าคุณอยู่ที่ใดด้วยการตรวจสอบ URL ใน แถบตำแหน่งที่อยู่บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณมอบให้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณ เข้าไป นโยบายดังกล่าวอาจจะแตกต่างจากนโยบายของเรา หากคุณไม่พบนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นผ่านทางลิงก์จากหน้าหลักของเว็บไซต์นี้ คุณ ควรติดต่อเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ความถูกต้อง ความรับผิดชอบ ความเป็นแบบเปิด และการเข้าถึงลูกค้า

ความรู้ของเราเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล) อาจเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินการ สื่อสารกับคุณอย่างมีประสิทธิภาพตามคำขอของคุณ หากรายละเอียดใดๆ ของคุณ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ admin@clickboarding.com โปรดแจ้ง ให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเสมอ

คุณมีสิทธิที่จะ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคลใดๆ ในไฟล์ที่อาจจะล้าสมัย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Click ไม่ได้อนุญาตให้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์เพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลได้

หากมีคำถามหรือต้องการเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถใช้ สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณในการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งอาจเป็นการจำกัดหรือยุติการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ Click มอบให้กับคุณ) โดยเขียนหรือส่งอีเมลถึงเราที่:

marketing@clickboarding.com

เรามีความจำเป็นต้อง ตรวจสอบยืนยันตัวตนของทุกคนที่ส่งคำขอดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ ให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ใน ข้อมูลดังกล่าว โดยปกติเราจะตอบกลับคำขอในการเข้าถึงภายใน 30 วัน

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากมี การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญต่อสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Click จะแจ้งให้ คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ Click อาจจะโพสต์ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ใน ลักษณะที่ชัดเจนและเห็นได้ชัดสำหรับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 วัน ตามวัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้ Click อาจจะ แจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์หากเป็นกรณี การโต้ตอบกับคุณตามปกติ โปรดทราบว่าการที่คุณยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการต่อไปหลังจากที่พ้นระยะเวลา 30 วันนี้ไปแล้ว จะถือว่าคุณตกลงยอมรับใน การเปลี่ยนแปลงตามที่ได้มีการแจ้งให้ทราบดังกล่าว