Back to the top

Privacy Policy – Malay

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini merangkumi amalan maklumat laman web dan aplikasi mudah alih yang memautkan kepada Dasar Privasi ini (masing-masing dirujuk sebagai “Laman”). Pengawal data laman web ini ialah Click Boarding, LLC yang pejabat berdaftarnya ialah 7500 Flying Cloud Drive STE #975, Minneapolis, MN, 55344 (“Click”).

Click komited untuk melindungi privasi Maklumat Peribadi anda dan kerahsiaannya. Kami memahami bahawa anda mungkin mengambil berat tentang privasi dan keselamatan berkenaan dengan data yang kami kumpul, guna dan dedahkan untuk membolehkan kami menyediakan produk dan perkhidmatan kepada klien kami. Kami telah menyediakan Dasar Privasi ini dengan mengambil kira kebimbangan ini. Maklumat peribadi ialah sebarang gabungan maklumat, yang dimiliki atau mungkin dimiliki oleh Click, yang boleh digunakan untuk mengenal pasti, menghubungi, atau mencari individu secara berasingan (“Maklumat Peribadi”) dan akan dilayan mengikut Dasar Privasi ini. Ini termasuk sebarang luahan pendapat tentang individu tersebut. Apa-apa maklumat yang tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti individu yang diskret (seperti maklumat statistik agregat) bukanlah Maklumat Peribadi.

Tujuan untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi

Click mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Maklumat Peribadi anda (termasuk individu yang dikaitkan dengan anda, yang kesemuanya dirujuk sebagai “anda” dalam Dasar Privasi ini) dalam urusan perniagaan biasa untuk tujuan berikut:

 • Menjalinkan dan mengekalkan komunikasi dengan anda;
 • Membenarkan anda mengakses perkhidmatan Click yang anda mempunyai hak dari segi undang-undang untuk mengaksesnya;
 • Jika anda telah meminta perkhidmatan daripada Click, atau telah bertanya tentang peluang pekerjaan di Click, membantu anda dalam melengkapkan permohonan anda, penilaian kelayakan anda untuk sebarang peluang pekerjaan tersebut, pemprosesan dan penyelenggaraan perkhidmatan yang diperoleh, serta sebarang pembaharuan berkenaan bagi perkhidmatan tersebut;
 • Menjawab pertanyaan anda tentang peluang pekerjaan, platform orientasi dan perkhidmatan lain;
 • Membuat cadangan keperluan perkhidmatan masa hadapan;
 • Membenarkan syarikat sekutu kami memaklumkan anda tentang produk atau perkhidmatan tertentu yang ditawarkan oleh syarikat sekutu kami;
 • Memproses urus niaga melalui pembekal perkhidmatan;
 • Memenuhi keperluan undang-undang, keselamatan, pemprosesan dan peraturan;
 • Melindungi daripada penipuan, aktiviti yang mencurigakan atau lain-lain yang menyalahi undang-undang;
 • Mengumpul statistik untuk analisis laman web kami dan perniagaan kami; dan
 • Semua kategori di atas tidak termasuk data dan persetujuan ikut serta sumber pemesejan teks; maklumat ini tidak akan dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga, kecuali pengagregat dan penyedia perkhidmatan Mesej Teks.
Apakah maklumat yang kami kumpul

Maklumat yang dikumpul oleh Click dari Laman Web ini terbahagi kepada dua kategori: (1) maklumat yang anda berikan secara sukarela kepada kami dan (2) maklumat yang dikumpulkan semasa pengguna menavigasi Laman kami.

Maklumat diberikan secara sukarela oleh anda

Apabila menggunakan Laman ini, anda boleh memilih untuk memberikan kami maklumat untuk membantu kami memenuhi keperluan anda. Maklumat Peribadiyang kami kumpulkan bergantung pada cara anda memilih untuk menggunakan Laman ini.

 • Di mana anda meminta maklumat tentang perkhidmatan atau peluang pekerjaan kami
  • Jika anda meminta maklumat lanjut tentang perkhidmatan kami atau peluang pekerjaan, kami memerlukan anda untuk memberi nama, alamat e-mel dan negara tempat tinggal anda supaya kami boleh menghantar bahan yang anda minta dan untuk membolehkan kami mengenal pasti pelanggan Click sedia ada yang membenarkan anda mengakses Laman.
 • Jika anda mendaftar dengan kami dan/atau meminta perkhidmatan
  • Jika anda mendaftar dengan Laman (contohnya, melalui halaman “Kerjaya” kami), atau meminta perkhidmatan yang tersedia di Laman, kami mungkin meminta anda untuk memberikan nama anda, alamat e-mel, negara, nombor telefon dan sebab untuk komunikasi anda serta maklumat tentang organisasi berkaitan anda dan maklumat lain yang semunasabahnya perlu supaya kami dapat memberikan perkhidmatan kepada anda. Pada borang penyerahan data, kami akan menunjukkan melalui asterik , maklumat yang merupakan pilihan dan maklumat yang wajib. Maklumat ini boleh termasuk maklumat yang anda berikan pada aplikasi atau borang lain, yang mungkin termasuk nama, alamat, alamat e-mel dan maklumat pembayaran anda.
  • Sebarang Maklumat Peribadi yang anda hantar kepada kami akan digunakan untuk tujuan yang dinyatakan pada Laman atau dalam Dasar Privasi ini.
  • Berikutan pertanyaan untuk menerima perkhidmatan daripada kami, jika anda memutuskan untuk meneruskan, kami akan mengumpul maklumat Peribadi yang berkaitan dengan perkhidmatan yang anda minta, seperti: nama, alamat, kod pos, nombor telefon untuk dihubungi, alamat e-mel, alamat pengebilan anda atau butiran pembayaran, yang berkaitan dengan produk. Kami akan menggunakan maklumat Peribadi anda untuk mentadbir akaun anda, memproses permintaan, dsb. dan secara amnya mengurus hubungan anda dengan kami.

Maklumat Navigasi Laman Web

Semasa anda menavigasi Laman, kami juga mungkin mengumpul maklumat melalui penggunaan alat pengumpulan maklumat yang biasa digunakan, seperti suar web (secara kolektif “Maklumat Navigasi Laman Web”). Maklumat Navigasi Laman Web termasuk maklumat standard daripada penyemak imbas web anda (seperti jenis pelayar web dan bahasa pelayar), alamat Protokol Internet (“IP”) anda dan tindakan yang anda lakukan pada Laman (seperti halaman web yang dilihat dan pautan yang diklik).

Seperti kebanyakan syarikat, kami mungkin menggunakan kuki di Laman ini. Kuki ialah cebisan maklumat yang dikongsi antara pelayar web anda dan laman web. Penggunaan kuki membolehkan pengalaman yang lebih pantas dan lebih mudah untuk pengguna. Kuki tidak boleh membaca data daripada pemacu keras komputer anda.

Terdapat pelbagai jenis kuki dengan fungsi yang berbeza:

 • (i) Kuki sesi: kuki ini hanya disimpan pada komputer anda semasa sesi web anda. Ia dipadamkan secara automatik apabila penyemak imbas ditutup. Ia biasanya menyimpan ID sesi tanpa nama yang membolehkan anda menyemak imbas laman web tanpa perlu log masuk ke setiap halaman. Ia tidak mengumpul sebarang maklumat daripada komputer anda.
 • (ii)Kuki kekal: kuki kekal ialah kuki yang disimpan sebagai fail pada komputer anda, dan kuki itu kekal di sana apabila anda menutup penyemak imbas web anda. Kuki boleh dibaca oleh laman web yang menciptanya apabila anda melawati semula laman web itu.
 • (iii) Kuki pihak pertama: fungsi kuki ini adalah untuk mengekalkan pilihan anda untuk laman web tertentu bagi entiti yang memiliki laman web tersebut. Ia disimpan dan dihantar antara pelayan Click dan pemacu keras komputer anda. Ia tidak digunakan untuk apa-apa perkara selain untuk pemperibadian seperti yang ditetapkan oleh anda. Kuki-kuki ini mungkin merupakan kuki Sesi atau Kuki Kekal.
 • (iv) Kuki pihak ketiga: fungsi jenis kuki ini adalah untuk mengekalkan interaksi anda dengan laman web tertentu untuk entiti yang tidak memiliki laman web tersebut. Ia disimpan dan dihantar antara pelayan Pihak Ketiga dan pemacu keras komputer anda. Kuki ini biasanya merupakan kuki Kekal.

Kecuali seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini, kami tidak menggunakan kuki pihak ketiga di Laman kami, walaupun kami menggunakan suar web yang disediakan oleh pihak ketiga (sila lihat bahagian Suar Web di bawah).

Laman ini menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analitik web yang disediakan oleh Google, Inc. (“Google”). Google Analytics menggunakan kuki untuk membantu laman web menganalisis cara pengguna menggunakan laman. Maklumat yang dijana oleh kuki tentang penggunaan laman web anda (termasuk alamat IP anda) akan dihantar dan disimpan oleh Google pada pelayan di Amerika Syarikat. Google akan menggunakan maklumat ini untuk tujuan menilai penggunaan laman web anda, menyusun laporan mengenai aktiviti laman web, dan menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan aktiviti laman web dan penggunaan internet untuk Click dan sekutunya. Google juga boleh memindahkan maklumat ini kepada pihak ketiga jika diwajibkan oleh undang-undang untuk berbuat demikian oleh undang-undang, atau apabila pihak ketiga tersebut memproses maklumat bagi pihak Google. Anda boleh menolak penggunaan kuki dengan memilih tetapan yang sesuai pada penyemak imbas anda, namun sila ambil perhatian bahawa jika anda melakukan ini, anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi penuh laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda membenarkan pemprosesan data tentang anda oleh Google mengikut cara dan untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

Penyemak imbas utama telah cuba melaksanakan draf standard “Jangan Menjejak” (“DNT”) bagi Konsortium Web Sedunia (“W3C”) dalam keluaran terkini mereka. Oleh kerana standard ini belum dimuktamadkan, Laman Click tidak serasi dengan DNT dan oleh itu tidak mengecam tetapan DNT.

Untuk maklumat tentang semua kategori kuki ini, dan untuk maklumat lanjut secara amnya tentang kuki sila rujuk  aboutcookies.org. 

Kami menggunakan kuki untuk tujuan berikut:

 • Di mana sangat diperlukan
  • Kuki ini adalah penting untuk membolehkan anda bergerak di sekitar Laman dan menggunakan ciri-cirinya , seperti mengakses kawasan selamat Laman. Tanpa kuki ini, perkhidmatan yang anda minta, seperti mendapatkan sebut harga atau log masuk ke akaun anda, tidak boleh disediakan. Kuki ini tidak mengumpul maklumat tentang anda yang boleh digunakan untuk pemasaran atau mengingati tempat anda pernah melayari di internet.
 • Prestasi
  • Kuki ini mengumpul maklumat tentang cara pelawat menggunakan Laman, contohnya halaman yang paling kerap dikunjungi oleh pelawat, dan jika mereka mendapat mesej ralat daripada halaman web. Ia juga membenarkan kami merekodkan dan mengira bilangan pelawat ke Laman tersebut, yang kesemuanya membolehkan kami melihat cara pelawat menggunakan Laman untuk menambah baik cara Laman kami berfungsi. Kuki ini tidak mengumpul maklumat yang mengenal pasti seseorang, kerana semua maklumat kuki yang dikumpulkan ini adalah tanpa nama dan digunakan untuk menambah baik cara Laman kami berfungsi.
 • Kefungsian
  • Kuki ini membenarkan Laman kami mengingati pilihan yang anda buat (seperti nama pengguna anda, bahasa atau wilayah anda berada) dan menyediakan ciri-ciri yang dipertingkatkan. Sebagai contoh , Laman mungkin dapat mengingati butiran log masuk anda, supaya anda tidak perlu log masuk berulang kali ke akaun anda apabila menggunakan peranti tertentu untuk mengakses Laman kami. Kuki ini juga boleh digunakan untuk mengingati perubahan yang anda telah buat pada saiz teks, fon dan bahagian lain halaman web yang anda boleh sesuaikan. Ia juga boleh digunakan untuk menyediakan perkhidmatan yang anda minta seperti menonton video atau mengulas artikel. Maklumat yang dikumpul oleh kuki ini biasanya tidak boleh dikenal pasti. Ia tidak mengumpul maklumat tentang anda yang boleh digunakan untuk pengiklanan atau mengingati tempat anda pernah melayari di internet.
   Sila rujuk dokumentasi ‘Bantuan’ pelayar web anda atau lawati aboutcookies.org [hiperpautan]. untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara menghidupkan dan mematikan kuki untuk penyemak imbas anda.
 • Suar Web
  • Laman ini juga boleh menggunakan suar web (termasuk suar web yang dibekalkan atau disediakan oleh pihak partiesketiga) untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan pengguna Laman dan interaksi dengan e-mel daripada Click. Suar web ialah imej elektronik yang jelas yang boleh mengecam jenis maklumat tertentu pada komputer anda, seperti kuki, apabila anda melihat Laman tertentu yang terikat pada suar web dan penerangan tentang Laman yang terikat dengan suar web. Kami menggunakan suar web untuk mengendalikan dan menambah baik Laman dan komunikasi e-mel. Kami mungkin menggunakan maklumat daripada suar web dalam gabungan dengan data lain yang kami ada tentang klien kami untuk memberi anda maklumat tentang Click dan perkhidmatan kami. Kami akan menjalankan semakan ini secara tanpa nama.
 • Alamat IP
  • Apabila anda melawat Laman kami, Click mengumpul alamat Protokol Internet (IP) anda untuk menjejak dan mengumpul maklumat bukan Peribadi. Contohnya, Click menggunakan alamat IP untuk memantau kawasan dari mana pengguna menavigasi Laman. IP akan disimpan sedemikian rupa supaya anda tidak dapat dikenal pasti daripada alamat IP.
Hak Privasi California

Kod Sivil California Seksyen 1798.83 menghendaki mana-mana pengendali laman web untuk membenarkan pelanggannya yang bermastautin di California untuk meminta dan mendapatkan daripada pengendali senarai maklumat peribadi yang didedahkan oleh pengendali kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung, bagi tahun kalendar sebelumnya; serta alamat dan nama pihak ketiga tersebut. Click tidak berkongsi sebarang maklumat peribadi yang dikumpul dari laman ini dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka.

Persetujuan

Pengetahuan anda dan persetujuan untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi anda oleh Click adalah penting. Kami menganggap tindakan berikut oleh anda sebagai tanda persetujuan anda terhadap amalan Maklumat Peribadi kami yang sedia ada dan akan datang:

 • Pemberian sukarela Maklumat Peribadi oleh anda kepada kami secara langsung;
 • Keizinan nyata anda atau pengakuan terkandung dalam permohonan atau proses tuntutan bertulis, lisan atau elektronik; dan
 • Keizinan lisan anda yang diminta oleh Click (atau ejen kami) untuk tujuan tertentu.

Jika Click bergantung pada persetujuan untuk pemprosesan Maklumat Peribadi yang adil dan sah, peluang untuk memberi kebenaran akan disediakan apabila Maklumat Peribadi tersebut dikumpul. Persetujuan anda boleh diberikan melalui wakil anda yang diberi kuasa seperti penjaga yang sah, ejen atau pemegang surat kuasa wakil.

Click mengekalkan pelayan dan kemudahan storan lain di Amerika Syarikat. Akibat penggunaan laman oleh anda, Maklumat Peribadi anda boleh digunakan atau disimpan di Amerika Syarikat. Dengan menggunakan Laman ini, anda dengan ini secara afirmatif bersetuju dengan pemprosesan Maklumat Peribadi anda di negara yang mungkin tidak mempunyai tahap perlindungan privasi yang sama dengan negara tempat permastautinan anda. Sekiranya anda menarik balik persetujuan ini, anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan atau melawat Laman selepas anda menarik balik kebenaran tersebut.

Tertakluk kepada sekatan undang-undang atau kontrak tertentu dan notis yang munasabah, anda boleh menarik balik kebenaran ini pada bila-bila masa. Click akan memberitahu anda tentang akibat menarik balik persetujuan anda. Dalam sesetengah kes, keengganan untuk memberi Maklumat Peribadi tertentu atau menarik balik kebenaran bagi Click untuk mengumpul, mengguna atau mendedahkan Maklumat Peribadi anda boleh bermaksud kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang diminta atau maklumat untuk awak.

Jika anda ingin menarik balik persetujuan anda, sila rujuk kepada bahagian Soalan atau untuk Menarik balik Persetujuan di bawah.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kejadian di mana Click tidak memerlukan persetujuan anda untuk terlibat dalam pemprosesan atau pendedahan Maklumat Peribadi . Click tidak boleh meminta persetujuan anda untuk pemprosesan atau pemindahan maklumat Peribadi untuk tujuan yang mempunyai asas berkanun, seperti:

 • Pemindahan atau pemprosesan adalah diperlukan untuk pelaksanaan kontrak antara anda dan Click (atau satu ahli sekutunya);
 • Pemindahan atau pemprosesan adalah diperlukan untuk pelaksanaan kontrak, dilakukan demi kepentingan anda, antara Click (atau salah satu ahli sekutunya) dan pihak ketiga;
 • Pemindahan atau pemprosesan adalah perlu, atau dikehendaki secara sah, atas sebab kepentingan awam yang penting, untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, atau untuk melindungi kepentingan utama anda; atau
 • Pemindahan atau pemprosesan adalah diperlukan oleh undang-undang yang terpakai.
Mengehadkan pengumpulan dan penyimpanan maklumat peribadi

Click akan mengumpul, menggunakan atau mendedahkan Maklumat Peribadi yang diperlukan untuk Tujuan yang Dikenal pasti atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika kami memerlukan Maklumat Peribadi untuk sebarang tujuan lain, anda akan dimaklumkan tentang tujuan baharu itu, dan tertakluk kepada persetujuan anda (jika sesuai), bahawa tujuan baharu itu akan menjadi Tujuan yang Dikenal pasti.

Click akan mengumpul Maklumat Peribadi dengan cara yang adil dan sah. Kami biasanya akan menyimpan Maklumat Peribadi selagi diperlukan untuk memenuhi Tujuan yang Dikenal pasti. Walau bagaimanapun, sesetengah maklumat Peribadi mungkin disimpan untuk tempoh yang lebih lama seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, kontrak atau keperluan pengauditan.

Langkah Perlindungan

Kami menyediakan langkah perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur yang sesuai dengan sensitiviti maklumat yang kami simpan. Perlindungan akan berbeza-beza bergantung pada sensitiviti, format, lokasi, jumlah, pengedaran dan penyimpanan Maklumat Peribadi. Ini merangkumi langkah fizikal, teknikal dan pengurusan untuk memastikan maklumat Peribadi dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan. Antara langkah perlindungan tersebut ialah penyulitan komunikasi melalui TLS, penyulitan maklumat semasa berada dalam penyimpanan, tembok api, kawalan akses, pengasingan tugas dan protokol keselamatan yang serupa. Bagaimanapun, disebabkan sifat Internet dan teknologi yang berkaitan , kami tidak dapat menjamin sepenuhnya keselamatan Maklumat Peribadi dan Click dengan jelas menafikan sebarang kewajipan sedemikian.

Pautan Luar

Laman Click boleh merangkumi pautan ke laman web lain yang dasar privasinya tidak dalam kawalan kami. Sebaik sahaja anda meninggalkan pelayan kami (anda boleh mengetahui di mana anda berada dengan menyemak URL dalam bar lokasi pada pelayar web anda), penggunaan mana-mana maklumat Peribadi yang anda berikan adalah ditadbir urus oleh dasar privasi pengendali laman web yang anda lawati. Dasar itu mungkin berbeza dari dasar kita. Jika anda tidak dapat mencari dasar privasi mana-mana laman web ini melalui pautan dari halaman utama laman web, anda hendaklah menghubungi terus laman web tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Ketepatan, akauntabiliti, keterbukaan dan akses pelanggan

Pengetahuan kami tentang perubahan kepada beberapa Maklumat Peribadi anda (contohnya, alamat e-mel) mungkin penting untuk berkomunikasi secara berkesan dengan anda mengikut permintaan anda. Jika mana-mana butiran anda berubah, anda boleh mengemas kini kami dengan menghantar e-mel kepada kami di admin@clickboarding.comSila maklumkan kepada kami tentang perubahan pada Maklumat Peribadi anda.

Anda berhak untuk mengakses Maklumat Peribadi anda dan meminta pembetulan pada mana-mana Maklumat Peribadi dalam fail tersebut yang mungkin sudah lapuk, tidak lengkap atau tidak betul. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan Maklumat Peribadi anda, Click tidak menyediakan akses dalam talian kepada pelanggannya untuk melihat atau meminda Maklumat Peribadi dalam pangkalan datanya.

Soalan atau untuk menarik balik kebenaran

Anda boleh menggunakan hak anda untuk menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi anda (yang mungkin mengehadkan atau menamatkan produk dan perkhidmatan yang Click sediakan kepada anda) dengan menulis atau menghantar e-mel kepada kami di:

marketing@clickboarding.com

Kami perlu mengesahkan identiti sesiapa yang membuat permintaan sedemikian untuk memastikan kami tidak memberikan maklumat anda kepada sesiapa yang tidak berhak untuk menerima maklumat tersebut. Biasanya kami akan membalas permintaan akses dalam masa 30 hari.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Jika terdapat sebarang perubahan material kepada hak anda di bawah Dasar Privasi ini, Click akan memberikan anda notis tentang perubahan tersebut dalam tempoh 30 hari sebelum perubahan berkuat kuasa. Sebagai sebahagian daripada notis ini, Click boleh menyiarkan notis perubahan pada laman dengan cara yang jelas dan mudah dilihat untuk tempoh notis 30 hari. Click juga mungkin memaklumkan perubahan tersebut melalui e-mel atau pos jika ini ialah cara March biasanya berkomunikasi dengan anda. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan berterusan anda terhadap Laman atau Perkhidmatan ini selepas tamat tempoh 30 hari ini menunjukkan persetujuan anda terhadap perubahan yang menjadi subjek kepada notis tersebut.